2.790.000 تومان

ترمز دیسک هیدرولیک شیمانو مدل ام ۳۹۶
ترمز دیسک هیدرولیک شیمانو مدل M۳۹۶

2.790.000 تومان