319.999 تومان

– 40% بهبودى نسبت به نسلهاى قبل.

– اينجاد نويز و صداى كمتر نسبت به مدل g01s

– افزايش چسبندى پد نسبت به مدل g02s

لنت ترمز دوچرخه هيدروليك شيمانو Shimano G03S
لنت ترمز دوچرخه هیدرولیک شیمانو Shimano G03S

319.999 تومان

دسته: