فروش ویژه

۱۵%

ابزار پنچری و تیوبلس

نوار ضد پنچرى دوچرخه رایدریس

۲۸۹.۰۰۰ تومان
۳۸%
۵۵۹.۹۹۰ تومان۶۹۹.۹۹۰ تومان
۲۲%
۱۰۹.۰۰۰ تومان۱۲۹.۰۰۰ تومان
۱۰%

لباس دوچرخه سواری بانوان

دامن دوچرخه سواری ریسا

۱۹۹.۰۰۰ تومان
۲۸%
۱۴%
۱۷%
۷۹۹.۰۰۰ تومان۹۵۹.۰۰۰ تومان
۳۳%

ابزار تعمیر و نگهداری

آچار زنجیر چرخ دوچرخه مارک ZTTO

۱۹۹.۹۹۰ تومان
۳%

لباس دوچرخه سواری تابستانه

لباس تابستانى دوچرخه سواری تیم لوتو sunweb

۱.۸۵۹.۰۰۰ تومان۱.۹۱۹.۰۰۰ تومان
۶%

لباس دوچرخه سواری زمستانه

بادگیر بارانی دوچرخه سواری پرولاین PROLINE

۸۳۰.۰۰۰ تومان
۲۸%
۲۸۹.۰۰۰ تومان
۱۹%

لباس دوچرخه سواری تابستانه

لباس دوچرخه سواری تیمى تینک آف (Tinkoff)

۱.۲۹۹.۰۰۰ تومان
۱۴%

دستکش دوچرخه سواری

دستکش دوچرخه سوارى pearl izumi

۲۴۹.۰۰۰ تومان
۴۰%
۴۱۹.۰۰۰ تومان
۲۵%
۵۹۹.۹۰۰ تومان
۱۰%
۲.۲۵۹.۰۰۰ تومان
۵%

ابزار تعمیر و نگهداری

محافظ طبق قامه دوچرخه زفال ( ZEFAL )

۲۰۹.۰۰۰ تومان
۸%

ابزار تعمیر و نگهداری

آچار آلن دوچرخه ۶ کاره PRO

۳۵۴.۹۰۰ تومان
۱۴%
۱.۲۴۶.۰۰۰ تومان
۶%
۴۶۹.۰۰۰ تومان
۲۴%

ابزار تعمیر و نگهداری

‎آچار گیو ‏دوچرخه برند TOOPRE‏

۳۷۹.۹۹۰ تومان
۶%
۳۷%
۶%
۱.۴۸۹.۰۰۰ تومان
۷%
۲۶%

لباس دوچرخه سواری تابستانه

لباس دوچرخه سواری ماویک MAVIC cycling jersey

۱.۱۹۰.۰۰۰ تومان
۳۲%
۱.۸۹۰.۰۰۰ تومان
۶%
۱.۴۸۹.۰۰۰ تومان
۲%
۱.۸۹۹.۰۰۰ تومان
۱۵%

لباس دوچرخه سواری زمستانه

لباس دوچرخه سواری زمستانه تینکوف Tinkoff

۱.۸۹۹.۰۰۰ تومان
۳۶%

ابزار تعمیر و نگهداری

آچار ترکمتر دوچرخه برند TOPEAK

۲.۲۸۹.۰۰۰ تومان
۱۵%
۱.۸۹۹.۰۰۰ تومان
۶%

انواع دوچرخه کوهستان

دوچرخه جاینت مدل STANCE 29-2 2021

۸۸.۹۰۰.۰۰۰ تومان
۱۱%
۲۵%

لباس دوچرخه سواری تابستانه

لباس دوچرخه سواری مریدا

۱.۱۹۰.۰۰۰ تومان
۰%
۳۵.۸۹۰.۰۰۰ تومان
۲۸%

زانو بند و آرنج بند دوچرخه

آرنج بند دوچرخه سواری اسکات (scott)

۲.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۱%

انواع دوچرخه کوهستان

دوچرخه کوهستان انرژى مدل EXP LTD 29

۱۷.۹۹۰.۰۰۰ تومان